นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.ufax7.io เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.ufax7.io
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.ufax7.io ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.ufax7.io ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เเละความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้เยี่ยมชม หรือ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.ufax7.io ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.ufax7.io เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์ที่เเปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ www.ufax7.io อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.ufax7.io ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ หากมีเว็บไซต์ปลอมที่ไม่มีการเเจ้งข้อมูลดังกล่าวเหมือนกันเว็บของเรา หากมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ถูกโกงเงิน ทางเว็บของเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมด ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

ท่านจะติดต่อ www.ufax7.io และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย ufax7.io (www.ufax7.io)